fredag 3 december 2010

Sista uppdraget denna vecka...

...blev att fotografera Cecilia Modig, socionom och tidigare chef för Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris. Cecilia Modig är idag konsult och en av barnrättsexperterna i Barnombudsmannens råd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar