torsdag 8 oktober 2020

Veckorna går. Jag gör mitt jobb :-)


Min arbetsmetod för en interiörfotografering (någon frågade igen):
1. Gå igenom jobbet. Bilderna, vinklar o utsnitt, ska vara klara innan du ställer upp kameran.
2. Släck alla lampor (nu talar jag om generell 2020 interiörfoto, vilket är trendkänsligt).
3. Var inte rädd för höga ISO. Använd JPEG bilderna som ju är brusreducerade. De är oftast mer än nog bra om kameran inte är äldre än kanske fem år. Spara + RAW för säkerhets skull om någon bild skulle spräcka dynamikomfånget ändå. Lätta upp skuggor i post om det skulle behövas.
4. Exponera så att det ljusaste (fönster alltså) är på täckningsgränsen.
5. Använd alltid cirkulärt polfilter, för att styra reflexer och hårt ljus i golvet från fönster långt bort.
6. Tre väggar, eller åtminstone skymt av den tredje, ger den klassiska rumsuppfattningen. Jag har hört att en del bara vill ha bilder med två väggar, men det är ren okunskap om rumsgestaltning.
7. Den klassiska regeln för interiör är 90, 45 eller 30 grader. Avvik naturligtvis hela tiden, men ha det i bakhuvudet. Några 90 graders, alltså direkt i centralperspektiv, brukar funka på alla objekt.
8. Backa istället för att zooma ut om det går.
9. Nu kommer jag inte på något mer direkt förutom självklarheter som att vattenpasset är A och O, och kanske att rätt höjd för kameran brukar vara 10-15 cm över den dominerande (kanske fiktiva) horisontella ytan i rummet.
Jag använder en del reflexskärmar och i undantagsfall upplättningsblixt också, men det är sällan. Följer man de ovanstående råden och framför allt är noga med att se till att allt är förberett så går det oftast att komma undan med ett minimum av redigering. Ibland ingen alls om man haft tur och fotograferat en dag med jämnt mjukt ljus och ett objekt med stora fönster.