Scheimpflugs regel.

Jaha, då blir det tråkigt tekniskt idag. Produktfotografering. Om man försöker plåta produkter med ett vanligt objektiv märker man snart att det inte går eftersom skärpedjupet inte räcker till för den typen av bilder. Man jobbar ju rätt nära inpå objekten vilket ger ett kort skärpedjup. Etiketten på burken blir skarp mitt på framsidan medan texten på locket blir skarpt bara längst fram. I bakänden av locket är det oskarpt.
Inte bra. Kunden underkänner...
Att blända ner funkar inte heller eftersom man då råkar ut för diffraktion (tar det en annan gång) som brukar börja märkas någonstans vid bländare 11. Enda lösningen är att använda en optik som går att "tilta" d.v.s. att frontlinsgruppen går att vinkla mot de bakre linserna. Ett sådant objektiv ser du här (fullt tiltat):


För att använda ett sådant här objektiv till produktfotografering (det går att göra en massa annat roligt med det också) måste man förstå en enkel optisk lag. Den brukar kallas Scheimpflugs lag eller Scheimpflugs princip efter den Österrikiske arméteknikern Theodor Scheimpflug som kom på den.
Poängen är att man kan lägga ner skärpeplanet och därmed få skärpa på ett mycket större område än med en vanlig "rak" optik. Se skissen nedan. Det hela är inte svårt men kräver en del träning då förfarandet är helt manuellt och man dessutom kan vrida objektivet runt för att ytterligare vinkla skärpeplanet i den vinkel man behöver det.
Övre delen av bilden visar en upptällning med vanlig optik som inte kan tiltas. Det gröna området är det som brukar kallas acceptabelt skärpeområde eller skärpedjup. Jämför den nedre delen av bilden. Där är objektivet tiltat och skärpeplanet hamnar då i en linje dragen från Scheimpflugs punkt, som man hittar genom att dra en linje från bildplanet och en från frontlinsplanet. Där de två skärs börjar man den tredje linjen som sedan passerar genom en punkt på det avstånd skärpan är inställd på och lägger ner skärpeplanet som då blir väldigt mycket större. Resultatet blir också att du inte behöver blända ner! Det går att köra på den bländare som ger största skärpan...


Exempel på bild med skärpeplanet vinklat för att följa objektets form.
Lägg märke till att skärpan är exakt likadan på bägge sidor av packningen.
Och det trots att kameran är väldigt nära och objektivet inte är nedbländat mer än något steg.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Additiv och Subtraktiv färg.