tisdag 20 april 2010

Gamla hus. Omoderna byggnader.

Arkitekturen förändras visst ibland. 300 år mellan byggnaderna. Hur kommer man att se på detta om 3000 år? Skillnaderna kanske är mindre än vi kan förstå idag. Stående fyrkanter, liggande fyrkanter. Så kanske man kommer att resonera.
"-Den undre bilden föreställer en typisk liggande fyrkantsbyggnad från senare hälften av 1000-talet. Ett något yngre exempel kan man se ovan. Fyrkanterna tenderar att resas på högkant ju mer vi närmar oss övergången till 2000-tal..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar